• ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2561

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน

Login Form

ผู้เยี่ยมชม

994
TodayToday81
YesterdayYesterday113
This_WeekThis_Week480
This_MonthThis_Month994
All_DaysAll_Days994

ประวัติโรงเรียน

     ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เลขที่ 585 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ ต.นาแก อ.นาแก จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ 48130  โทรศัพท์ 042-571-338 โทรสาร 042-571-340 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.sjnk.ac.th สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึก
ษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก เป็นโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่า
แร่-หนองแสง ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ขึ้นกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษารับนักเรียนชายหญิง ระดับก่อนประถมศึกษา-ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ตั้งแต่อายุ 2-15 ปี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงและคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ โดยมีพระอัคร
สังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนปัจจุบันบริหารโดยบาท
หลวงสุกิจ นารินรักษ์  ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์ถนอมศรี  ราชปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

เวลา

ปฏิทิน

แหล่งเรียนรู้