โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  เลขที่ 585 หมู่ 4 ต.นาแก   อ.นาแก    จ.นครพนม   48130  tel: 042-571-338   Fax:042-571-338
ผู้บริหาร
เมนู
ฝ่ายงานโรงเรียน
โรงเรียนในเครือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาพกิจกรรม

:::::::::::::: โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์  WWW.SJNK.AC.TH :::::::::::::    
ประชาสัมพันธ์