ผู้บริหาร
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา2560
เมนู
ฝ่ายงานโรงเรียน
โรงเรียนในเครือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก  เลขที่ 585 หมู่ 4 ต.นาแก   อ.นาแก    จ.นครพนม   48130  tel: 042-571-338   Fax:042-571-338
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยินดีต้อนรับ    เข้าสู่เว็บไซต์    www.sjnk.ac.th                                               โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยินดีต้อนรับ    เข้าสู่เว็บไซต์    www.sjnk.ac.th